^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Тим за безбедност ученика и запослених и заштиту школске имовине

Још један од важних тимова који ради у нашој школи је и Тим за безбедност ученика и запослених и заштиту школске имовине. Задатак овог тима је да осигура безбедан боравак најпре ученика, а затим и запослених у школи. Ово се постиже сталном бригом о исправности електричних, водоводних, санитарних, грејних и расхладних инсталација. Такође овај тим води рачуна и о исправности видео надзора, али и о детаљима о којима ретко ко размишља, а неопходни су за безбедност ученика и запослених као што су рецимо рукохвати на степеништима. Тим води рачуна и о исправности справа у фискултурној сали, али и о безбедности на школским теренима. Тим уско сарађује и са полицијском станицом у Руми, домом здравља, Школском управом Нови Сад и центром за социјални рад у Руми. У току часова техничко особље задужено је за праћење и евидентирање улазака трећих лица у школу, док су пре наставе и за време одмора за то задужени наставници школе.

Тим чине:

1.Душан Вуксан-координатор тима;

2. Наташа Станић, директорка школе;

3. Богдан Милојевић, секретар школе;

4. Младен Алексић, наставник информатике;

5. Живка Илић, учитељица;

6. Јасмина Рауш, учитељица;

7. Светлана Мишљановић, учитељица;

8. Весна Крстић, учитељица;

9. Саша Илић, домар школе;

10. Димитрије Бобоцки, представник родитеља;

11. Јана Васић, представник ученика.

С обзиром да се на безбедности увек може додатно радити постављено је сандуче на видном месту на уласку у школу у које сваки ученик може да убаци своје предлоге.

 тим за безбедност

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.