^Повратак
  
  
  
Get Adobe Flash player

Правилници

Критеријуми оцењивања школска 2022/23.

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА У ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"

 

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

 

ПРАВИЛНИК ПОНАШАЊА У ОШ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ''. 

 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 09.2018.

 

 

 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg

 

Линк ка приручнику за школе „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ –  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-skolskom-okruzenju.pdf

 

 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 

 

 

Copyright © 2013. ОШ Душан Јерковић Рума Rights Reserved.